CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI, CHUYỂN HOẶC HỦY TOUR

CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI, CHUYỂN HOẶC HỦY TOUR
Ngày: 27/03/2024 05:01 PM

  CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI, CHUYỂN HOẶC HỦY TOUR

  1. Thay đổi tên hành khách

  • Khách Hàng được miễn phí đổi tên Thành Viên tham gia Tour trước khi Du Lịch Hoa Sen thực hiện bất kỳ một trong các dịch vụ liên quan đến Tour.
  • Nếu sau thời hạn trên, Du Lịch Hoa Sen sẽ kiểm tra lại thông tin các dịch vụ liên quan để thông báo điều kiện có thể thay đổi, mức phí chênh lệch phát sinh và thời hạn thanh toán cho Khách Hàng. Sau thời hạn được thông báo, Khách Hàng không thanh toán đầy đủ mức phí chênh lệch phát sinh hoặc không có thông báo nào khác, Du Lịch Hoa Sen được hiểu là Khách Hàng đã từ bỏ đổi tên Thành Viên. Du Lịch Hoa Sen sẽ ghi nhận thông tin Thành Viên theo đăng ký ban đầu.

  2. Chuyển hoặc Hủy Tour

  Trường hợp Khách Hàng chuyển hoặc huỷ tour:

  Trường hợp Chuyển hoặc Hủy tour ngày thường, Khách Hàng chịu Phí Chuyển/Huỷ tour tương ứng với thời gian yêu cầu chuyển hoặc huỷ tour như dưới đây:

  • Trước từ 30 ngày trở lên so với Ngày khởi hành: 30% giá tour
  • Trước từ 20 đến 29 ngày so với Ngày khởi hành: 50% giá tour
  • Trước từ 10 đến 19 ngày so với Ngày khởi hành: 80% giá tour
  • Trước từ 07 đến 10 ngày so với Ngày khởi hành: 100% giá tour
  • Khi đã được cấp VISA, dù bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ lý do gì Khách hàng cũng phải chi trả 100% giá tour

  Trường hợp Chuyển hoặc Hủy tour đối với các tour Lễ, Tết, Khách Hàng chịu Phí Chuyển/Huỷ tour tương ứng với thời gian yêu cầu chuyển hoặc huỷ tour báo trước như dưới đây:

  • Trước từ 30 đến 44 ngày so với ngày khởi hành: Chi trả 50% giá tour
  • Trước từ 16 đến 29 ngày so với ngày khởi hành: Chi trả 100% giá tour
  • Khi đã được cấp visa, dù bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ lý do gì Khách hàng cũng phải chi trả 100% giá tour

  Tour khuyến mãi (được mua theo các chương trình khuyến mãi, tại hội chợ, được giảm giá) không hoàn tiền tour vì bất kỳ lý do nào.

  Các tour Lễ, Tết là tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

  Thời gian yêu cầu chuyển hoặc huỷ tour báo trước được tính theo ngày làm việc.

  Trong trường hợp, một hoặc một số Thành viên trong đoàn không thể giam gia Chương trình du lịch do bị từ chối cấp Visa thì Khách hàng có quyền yêu cầu Du Lịch Hoa Sen hủy tour đối với các Thành viên này và phải thanh toán đầy đủ, toàn bộ 100% cho Du Lịch Hoa Sen các chi phí đã phát sinh liên quan đến Thành viên này, bao gồm phí làm thủ tục xin cấp visa và các chi phí phát sinh khác. Nếu Khách hàng hủy tour với các Thành viên còn lại, sẽ phải chi trả 100% giá tour cho từng Thành viên theo quy định.

  Trường hợp Du Lịch Hoa Sen chuyển hoặc huỷ tour:

  • Do tính chất là đoàn khách lẻ nên Du Lịch Hoa Sen sẽ thu nhận khách đủ số lượng khách tối thiểu (số lượng tối thiểu 15 khách) để khởi hành đúng theo lịch trình. Nếu số lượng dưới 15 khách, Du Lịch Hoa Sen có trách nhiệm thông báo cho Khách Hàng trước ngày khởi hành và thỏa thuận với Khách Hàng ngày khởi hành mới.
  • Nếu Du Lịch Hoa Sen không khởi hành được đúng ngày khởi hành quy định tại Phụ lục số 1 và Khách Hàng không đồng ý thoả thuận lại ngày khởi hành mới thì Du Lịch Hoa Sen sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền Khách Hàng đã thanh toán.
  0
  Zalo
  Hotline
  0839 017 018