Tour

Tour

TOUR LỆ GIANG - CÔN MINH - ĐẠI LÝ SHAGRI-LA TRUNG QUỐC

Ngày KH 13-20/01 11/02 (M2 TẾT) 15-23/03
Thời gian: 6N5Đ

19.990.000đ

TOUR TỨ ĐẠI DANH SƠN TRUNG QUỐC

Ngày KH 20/03/2024
Thời gian: 12N11Đ

39.990.000đ

THẬP TỰ TÂY NGUYÊN 2024

Ngày KH 12/02/2024 (Mùng 3 Tết)
Thời gian: 4N4Đ

3.490.000đ

THẬP TỰ ĐÀ LẠT

Ngày KH 12/02/2024 (Mùng 3 Tết)
Thời gian: 3N3D

2.190.000đ

DU LỊCH XUYÊN VIỆT 2024

Ngày KH 12/03/2024
Thời gian: 18N17Đ

13.990.000đ

DU LỊCH CAMPUCHIA - THÁI LAN 2024

Ngày KH 15/12
Thời gian: 7N6Đ

6.490.000đ

DU LỊCH SINGAPORE - MALAYSIA 2024

Ngày KH 07/12 21/12 28/12 12/02 (MÙNG 3T) 15/02 (MÙNG 5T)
Thời gian: 5N4Đ

10.990.000đ 9.990.000đ

HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ - NEPAL 2024

Ngày KH 03/12 (Tứ Động Tâm) 28/02/2024
Thời gian: Phật Tử giá 1390 USD

Liên hệ

DU LỊCH THÁI LAN 2024

Ngày KH 01-02-08-09-10-15-16/12 29/12 05-06-12-13-25-27/01/2024 29-31/01 01/02-02/02 11/02(M2)-12/02(M3)-13/02(M4) 14/02(M5) 15/02(M6) 16/02(M7) 17/02(M8) 18/02(M9) 19/02(M10) 20-21-22/02 01-02-08-09-15-16-22-23/03
Thời gian: 5N4Đ

6.490.000đ

TOUR PHÚ QUỐC 2024 - HÀNG TUẦN

Ngày KH Thứ 3 và Thứ 5 Hàng Tuần
Thời gian: 3N2Đ

4.990.000đ

DU LỊCH ĐẢO PHUKET - THÁI LAN 2024

Ngày KH 15/12 19/01/2024 26/01 09/02 (30 Tết) 16/02 (M7 Tết) 01-08-15-22-29/03
Thời gian: 4N3Đ

14.190.000đ 10.390.000đ

TOUR CHIANG MAI - CHIANG RAI THAILAND 2024

Ngày KH 07-14/12 11-18/01/2024 15/02(M6 Tết) 29/02 14-21-28/03
Thời gian: 4N3Đ

9.390.000đ

DU LỊCH ĐÀI LOAN 2024

Ngày KH 13/01 27/01 10/02(M1) 17/02(M8) 16/03 23/03 30/03
Thời gian: 5N4Đ

12.690.000đ

THẬP TỰ MIỀN TÂY 2023

Ngày KH Liên hệ
Thời gian: 4N3Đ

2.390.000đ

DU LỊCH CÔN ĐẢO

Ngày KH Liên hệ 2023
Thời gian: 2N2Đ

2.990.000đ

TOUR DAKNONG - TÀ ĐÙNG VIỆT NAM

Ngày KH Liên hệ 2023
Thời gian: 3N3D

2.590.000đ

TOUR ĐẢO PHÚ QUỐC 2023

Thời gian: 3N2Đ

6.090.000đ

0
Zalo
Hotline
0839 017 018