Hành Hương

Hoa Sen

Phật Tử

Du Lịch Hành Hương

Giá Rẻ
Hoa Sen Travel
Tin tức
 

Lời Phật dạy về sự đoạn nhục thực

Cần phải hiểu rằng: tất cả chúng sanh đều có đủ đức tướng trí huệ...

readmore

Lời Phật dạy về Tín Ngưỡng

Tâm trong sạch như đồ đựng nước, hình bóng thường hiển hiện.

readmore

Sự bố thí trong các kinh tạng

Nếu là phật tử, nên cúng dường những người tật bệnh như cúng dường ...

readmore

Bốn thứ che tâm

Người tu Phật, dù tại gia hay xuất gia, dù tu theo bất cứ pháp môn nào thì tâm tịnh và trí sáng là mục tiêu quan trọng cần phải đạt được trong đời sống tu hành.

readmore

Hỗ trợ trực tuyến

028 66845099
Văn Phòng
0839 017 018
Hotline
0904 999 571
Thiện Đức
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Yahoo: hỗ trợ yahoo
Skype: hỗ trợ skype
Viber: hỗ trợ yahoo
Zalo: hỗ trợ yahoo
Email: hanhhuonghoasen@gmail.com

Phật pháp mỗi ngày

Cần phải hiểu rằng: tất cả chúng sanh đều có đủ đức tướng trí huệ...

Tâm trong sạch như đồ đựng nước, hình bóng thường hiển hiện.

Nếu là phật tử, nên cúng dường những người tật bệnh như cúng dường ...

Người tu Phật, dù tại gia hay xuất gia, dù tu theo bất cứ pháp môn nào thì tâm tịnh...

Ý kiến khách hàng